Saker att tänka på inför att anlita ett elinstallationsföretag

När du ska anlita ett elinstallationsföretag eller en elektriker i Mariestad, så finns det en del saker du ska tänka på. Du bör bland annat kolla upp så att de finns med i Elsäkerhetsverkets register och att företaget är registrerat för verksamhetstypen bostäder eller elproduktionsanläggningar, alternativt för typen "begränsad lågspänning". Detta betyder nämligen att de får utföra elarbeten hemma hos privatpersoner.

Du kan även be elinstallationsföretaget att de visar upp sitt egenkontrollprogram. Detta dokument innehåller bland annat en beskrivning av företagets organisation, vilka kompetenser de har och vilka typer av arbeten de får utföra.

Fler saker att tänka på

Ta inte första bästa elektriker i Mariestad, utan se till att jämföra flera. När du hittat den du vill anlita, se till då att ni skriver ett avtal. Detta avtal ska tydliggöra vad det är ni har kommit överens om. 

Om du inte vet vad det är för något som behövs göras med din elanläggning så kan det vara bra att ta in en elektriker redan i planeringsstadiet. 

När jobbet är klart, se till att alltid spara  dokumentationen av de elinstallationsarbeten som utförs och vem som har gjort vad i din elanläggning. Det kan vara bra att ha vid överlåtelser, försäkringsärenden med mera.

Tänk även på att det är alltid du som är ansvarig för att allt arbete som utförs på eller i anslutning till din elanläggning görs av personer som har tillräckliga kunskaper eller färdigheter för att kunna se till att säkerhet ges mot personskada eller sakskada.

2 Mar 2022