Att sälja sina alster

 

De flesta som håller på med handarbete eller pyssel gör det naturligtvis för att det är roligt. Och alstren man skapar kanske man använder i hemmet, eller ger bort enstaka saker vid födelsedagar och jul eller liknande.

Men för den som är duktig på det man gör så skapas det ibland en större efterfrågan på produkterna. Vänners vänner kanske ser det man har tillverkat och undrar om det går att köpa. Och då kan man ju fråga sig hur man ska ställa sig till det.

Eget företag

Den som vill ta steget fullt ut kan starta ett eget företag t.ex. en enskild firma. Det betyder inte att man måste ha det som heltidssysselsättning att jobba med sitt företag utan man kan ha s.k. FA-skatt och fakturerar i sitt företag men kan samtidigt få vanlig lön om man har en anställning någon annanstans.

Sälja fakturor

Men om efterfrågan på produkterna ökar kanske det blir övermäktigt att följa upp alla utställda fakturor och jobbigt att behöva kolla att alla har betalat och skicka påminnelser om de inte betalar. Då kan man sälja sina fakturor och factoringbolaget sköter allt som har att göra med indrivningen av fakturorna.

Hobbyverksamhet

Du kan fortfarande sälja litegrann och fortfarande räkna det som en hobbyverksamhet. Då tar du bara upp de extra inkomsterna under övriga inkomster  när du deklarerar.

Man kan också låta någon aktör sköta faktureringen och få en del av summan direkt till sitt konto. Då blir man i princip anställd av det här företaget och får utbetald lön där arbetsgivaravgifter och liknande redan är avdragna.

Men man får bara lön i den omfattningen som företaget kan fakturara för produkterna.

 

 

 

16 Nov 2016