Det går att snickra själv

Ibland känner jag mig som ett barn. Ibland känns det så när jag har gjort något eget, som jag är stolt över. Titta vad jag har gjort! Det jag väljer att visa här är ju till för att inspirera andra att också våga bygga själv. Så då kan det väl inte vara fel att skryta? Nu har jag i alla fall gjort en egen kbänk med förvaringsmöjligheter. Och det var inte svårt. Det gäller bara att vara noggrann.

Du behöver 4 reglar som är vardera 52 centimeter långa och 2 reglar som är 41,5 centimeter. Sedan behöver du ett planhyvlat virke som är 21 gånger 70 millimeter och 22 brädor som vardera är 130 centimeter plus 14 brädor som är 50 cm, 5 bräder som är 125 cm långa. De fem bräderna utgör "golv" på bänken. Sedan behöver du ytterligare 2 bräder som är 45 centimeter långa. Du behöver också planhyvlat virke med måtten 21 gånger 27 millimeter; 2 bräder som är 42 cm långa. 1 bräda – 114 cm.

  • Börja med att kapa virket med en sticksåg. Förborra innan för att virket inte ska spricka innan du skruvar fast det.
  • Skruva fast kortsidans bräder, de som är 50 centimeter långa kant i kant mot reglarna som är 52 centimeter. Det blir sju på varje sida. Första brädan på varje sida ska sticka upp lite ovanför regeln. I slutändan innebär det att en sista bräda kommer att sticka upp ungefär fyra cm ovanför regeln.
  • De 130 cm långa bräderna utgör långsidan Skruva fast dem i kortsidornas reglar.
  • Skruva fast en 45 centimeter lång bräda i mitten av varje långsida på bänkens insida. Brädan ska vara i kant nertill. Var noga.
  • Skruva fast de 41, 5 centimeter långa reglarna i kortsidans reglar som kommer att bli bänkens botten, längst nere och från utsidan. Använd längre skruvar.
  • Skruva fast de fem brädorna som har måtten 126 centimeter i bottenreglarna.
  • Skruva fast sju bräder, ta dem som är 130 centimeter och två bräder som är 42 centimeter. de ska bli locket, i de längsmedgående bräderna till hälften på första och sista brädan, cirka tio centimeter in på lockets kortsida rekommenderas och en skruv i varje bräda. Det är viktigt att du lägger bräderna kant i kant. Skruva fast en bräda som är 114 centimeter diagonalt mellan bräderna. Mot lockets sista bräda sätter du en bräda på 130 centimeter. Därefter skruvar du fast ett pianogångjärn – med tillhörande skruvar. Lägg locket på bänken och skruva fast det i den åttonde brädan. Här kommer det att sticka fram ungefär en centimeter i framkant; något som möjliggör och underlättar för dig att öppna bänken.
  • Sandpappra hela bänken.
  • Grundmåla bänken.
  • Måla till sist din bänk i valfri färg.
27 Oct 2017